साहित्य-मनिषी

1 डॉ. संपूर्णानंद 1964-65
2 मुनि श्री जिनविजय 1964-65
3 श्री हरिभाऊ उपाध्याय 1964-65
4 श्री सेठ गोविंददास 1968-69
5 श्री जनार्दनराय नागर 1968-69
6 श्री विद्याधर शास्त्री 1968-69
7 डॉ. रामधारी सिंह ‘दिनकर’ 1972-73
8 डॉ. रामानंद तिवारी ‘भारतीनंदन’ 1972-73
9 श्री सीताराम लालस 1972-73
10 श्री झाबरमल्ल शर्मा 1982-83
11 श्री कन्हैयालाल सेठिया 1983-84
12 श्री पन्नालाल पटेल 1986-87
13 डॉ. प्रकाश आतुर 1989-90
14 डॉ. फतहसिंह 1995-96
15 डॉ. भोलाशंकर व्यास 1998-99
16 डॉ. दयाकृष्ण विजयवर्गीय ‘विजय’ 2007-08
17 डॉ. ताराप्रकाश जोशी 2012-13