Address

Amber Development & Management Authority

Old Vidhan Sabha Bhawan, 
Near Hawamahal,
Jaipur - 302001

Phone No : +(91)-141-2600032 / 2600605

                  +(91)-141-2600032 / 2600605

Email Id :    adma.jaipur@gmail.com